Oor met last van oorsuizen

Terug naar de vorige pagina

Oor met last van oorsuizen

Wat mankeert dit oor?

Dit oor heeft last van een pieptoon, beter bekend als oorsuizen. Het is ook overgevoelig aan geluid.